pages_blikschade
[Home] [Producten & Diensten] [Motorrijtuigenverzekering] [BlikschadeRegeling]

Meer informatie

Blikschade regeling

Het ministerie van Justitie & Politie heeft recentelijk kenbaar gemaakt, per 1 maart 2018, de blikschade regeling bij aanrijdingen te implementeren. De blikschaderegeling heeft betrekking op voertuigen die betrokken zijn bij een aanrijding met blikschade en houdt in dat de politie vanaf 1 maart 2018 niet meer zal uitrijden bij aanrijdingen, indien de voertuigen op eigen kracht de plek van het ongeval kunnen verlaten. Ook zal de politie geen proces verbaal opmaken in deze gevallen. 

Hoe te handelen bij aanrijdingen vanaf 1 maart 2018
1. Blijf kalm en breng uzelf en anderen in veiligheid.
2. Beoordeel de situatie:
  a. Is er sprake van gewonden en/of doden bij de aanrijding?
  b. Is er sprake van ernstige schade aan de voertuigen zodanig dat deze niet verder kunnen rijden?
  c. Is er een vermoeden van alcohol gebruik, verdovende- en/of andere bedwelmende middelen?
  d. Joyriding e.d.
  Bel in al deze gevallen dan de politie (115)

3. Is er sprake van uitstluitend blikschade?
  a. Maak dan een foto van de situatie en de schade aan de betrokken voertuigen. Plaats daarna de
    voertuigen aan de kant van de weg of op een parkeerplek.
  b. Vul daarna samen met de andere partij(en) het Survam aanrijdingsformulier in. Let op dat alle
    betrokken partijen (Veroorzaker en benadeelde(n)) het aanrijdingsformulier ondertekenen.
  c. Maak daarnaast ook voorzover mogelijk foto’s van alle bescheiden zoals rijbewijs,
    verzekeringsbewijs, nummerbewijs van alle betrokken partijen

4. Bent u de veroorzaker? Maak een foto van het ingevulde aanrijdingsformulier en geef het originele document af aan de benadeelde partij. De benadeelde partij meldt zich hiermee aan bij de verzekeringsmaatschappij, waar de veroorzaker is verzekerd.

5. Bent u de benadeelde? Meld u zich de eerst volgende werkdag met het originele ingevulde aanrijdingsformulier aan bij de verzekeringsmaatschappij, waar de veroorzaker is verzekerd.

6. Zijn partijen het NIET eens met de schuldvraag? Dan melden beide partijen zich met de foto’s van de situatie en de schade, het aanrijdingsformulier en foto’s van de bescheiden van de betrokken partijen en contactgegevens van eventuele getuigen aan bij hun eigen verzekeringsmaatschappij.

Het uniforme aanrijdingsformulier kunt u hier downloaden en uitprinten en indien u een verzekering bij ons heeft afgesloten kunt u een formulier afhalen op het hoofdkantoor, ons filiaal Wanica en Nickerie of bij uw verzekeringsagent.

U kunt ook bij elke nieuwe verzekering of verlenging van uw verzekering voorzien worden van het aanrijdingsformulier.

Overige informatie

Belangrijk!!!!
Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering die u afsluit goed door. Daarin staan belangrijke gegevens over o.a. dekking en standaard uitsluitingen.

Wilt u een suggestie, compliment en/of aanbeveling doorgeven? Bent u niet tevreden? Meld het ons via het meldingenformulier of bel naar de afdeling.  

Formulieren

Aanvraagformulieren

Survam aanrijdingsformulier

 

Contact ons

Melding doorgeven

Adresgegevens

Contact ons

Algemeen

Vacatures

Jaarverslagen

Reclame

Copyright © 2018 NV Self Reliance Alle rechten voorbehouden. Nadruk zonder toestemming van Self Reliance verzekeringen is verboden.

Disclaimer