SRlogo
[Home] [Contact ons] [Disclaimer]

Meer informatie

Algemene disclaimer NV Self Reliance

NV Self Reliance beoogt met deze site u als bezoeker te informeren over de NV Self Reliance producten. Het betreft uitsluitend informatie van algemene aard, die niet is gericht op specifieke omstandigheden van enig persoon of bedrijf. De informatie is geen deskundig advies. De informatie is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. NV Self Reliance streeft er naar de informatie zo veel mogelijk bij te werken en correct te houden. Zij zal eventuele onjuistheden zoveel mogelijk trachten te verbeteren. NV Self Reliance kan deze informatie zonder nadere aankondiging wijzigen.

NV Self Reliance aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of de onjuistheid en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen van de informatie en/of voor drukfouten.

NV Self Reliance is tevens niet aansprakelijk voor hetgeen naar aanleiding van de productinformatie wordt ondernomen zonder deskundig advies.

NV Self Reliance is niet aansprakelijk voor informatie van derden waarnaar op deze site wordt verwezen.

NV Self Reliance probeert onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. NV Self Reliance is niet aansprakelijk voor problemen en eventueel daaruit voortvloeiende schade als gevolg van deze fouten ten gevolge van het gebruik van deze site en/of van andere daarmee verbonden sites van derden.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NV Self Reliance de inhoud van de site over te nemen of op andere wijze ter beschikking te stellen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken. Het is alleen toegestaan de informatie op deze site te bekijken, bewaren, uit te printen en te verspreiden voor niet-commerciŽle privť doeleinden met als enig doel het verstrekken van informatie van NV Self Reliance. Voorwaarde bij verspreiding is dat de inhoud hiervan niet gewijzigd wordt en de disclaimer en copyrightverklaring worden toegevoegd. NV Self Reliance behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot NV Self Reliance, deze site en de daarop weergegeven informatie.

Op NV Self Reliance, deze site en de disclaimer is het Surinaams recht van toepassing.

 

Formulieren

Aanvraagformulieren

Survam aanrijdingsformulier

 

Contact ons

Melding doorgeven

Adresgegevens

Contact ons

Algemeen

Vacatures

Jaarverslagen

Reclame

Copyright © 2018 NV Self Reliance Alle rechten voorbehouden. Nadruk zonder toestemming van Self Reliance verzekeringen is verboden.

Disclaimer