Meer informatie

Self Reliance Levenverzekeringen n.v.

Beste bezoeker,

Welkom in de wereld van de Self Reliance Levensverzekeringen en pensioenen.

 N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij “Self Reliance” is als schadeverzekeraar w.o. ook ziektekostenverzekeringen inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende verzekeraar met nationaal en internationaal opererende zakenpartners. Wat klein was is groot geworden.

Self Reliance Levensverzekeringen N.V is opgericht in 2005 en de eerste producten worden vanaf 10 december 2007 aangeboden. Mede vanwege de minder gunstige historische ontwikkeling in deze branche, ligt er een stevige maatschappelijke visie ten grondslag aan de oprichting van dit bedrijf.

“Het voortbrengen van maatschappelijk nuttige producten en diensten teneinde een duurzame bijdrage te kunnen leveren aan de sociale en economische stabiliteit van Suriname in een steeds toenemende globaliserende wereld”.

Het is bijzonder verheugend dat deze maatschappelijke visie ook op zakelijke gronden nader is uitgewerkt en geresulteerd heeft in de ontwikkeling van de volgende Self Reliance levensverzekeringen en pensioenen :
1.De Self Reliance Tijdelijke overlijdensrisico oftewel de Kapitaal risicoverzekering.
2.De Self Reliance Begrafenisverzekering
3.De Self Reliance Pensioenverzekeringen

De wereld van Self Reliance Leven
-biedt garantie op de deskundigheid in samenwerking met internationale herverzekeraars
-garandeert meer toezicht en bescherming van de consument en de verzekeraar
-bestaat uit een krachtige organisatie
-heeft de passie om u als klant van dienst te zijn
-verzekert u van ‘veilige en heldere’ producten

Wij hebben de overtuiging dat wij een belangrijke bijdrage (zullen) leveren aan de verrijking en de verbetering van het aanbod van levensverzekeringen en pensioenen in ons land en hopen u spoedig te verwelkomen in de grote(re) wereld van dat ‘Veilig gevoel’.

Formulieren

Aanvraagformulieren

Survam aanrijdingsformulier

 

Self Reliance Verzekeringen
Veilig & Helder

Contact ons

Melding doorgeven

Adresgegevens

Contact ons

Algemeen

Vacatures

Jaarverslagen

Reclame

Copyright © 2018 NV Self Reliance Alle rechten voorbehouden. Nadruk zonder toestemming van Self Reliance verzekeringen is verboden.

Disclaimer