SRlogo

Meldingenformulier

 

Naam

Adres

Telefoon

E-mail

Polisnummer

Schadenummer

Suggesties/Melding/Aanbeveling

 

 

 

PZS/PTS

 

Persoonlijke Ongevallen

 

Overige varia

 

Brandverzekering

 

Reisongevallen

 

Kredieten

 

Reisverzekering

 

MSR/Casco/Mini Casco/Rechtsbijstand

 

Leven

 

Surinaamse Ongevallen Regeling

 

Motorrijtuigen schade

 

 

Code

Omschrijving

 

01

Behandeltijd Acceptatie verzekering 

 

02

Behandeltijd Claimafhandeling 

 

03

Melding met betrekking tot service Acceptatie verzekering

 

04

Melding met betrekking tot service Claimafhandeling

 

05

Kennisgeving/polis/offerte laat ontvangen

 

06

Informatie onvoldoende ter beschikking gesteld

 

07

Afdeling telefonisch moeilijk bereikbaar

 

08

Klant is niet teruggebeld geworden

 

09

Fouten in polis of overige documenten

 

10

Aanmaningen onterecht herhaaldelijk ontvangen

 

11

Melding mbt geleverde diensten leveranciers:

 

 

0 (Para)Medici

 

 

0 Auto herstelbedrijf

 

12

Overige  

Toelichting

Ingevuld door

Datum

 

 

Copyright © 2018 Self Reliance N.V. Alle rechten voorbehouden. Nadruk zonder toestemming van Self Reliance verzekeringen is verboden.

Disclaimer